Położenie

Gmina Laszki położona jest we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej w obrębie doliny dolnego Sanu i Płaskowyżu tarnogrodzkiego Gmina leży w dorzeczu rzeki Szkło, która jest prawym dopływem rzeki San i jest jedną z 11 gmin powiatu jarosławskiego, sąsiaduje bezpośrednio z Gminami: Radymno, Radymno-miasto, Jarosław, Wiązownica i Gminami Powiatu Lubaczowskiego tj. Oleszyce i Wielkie Oczy.

Gmina Laszki położona jest we wschodniej części powiatu Jarosławskiego, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego. Wschodnia część powiatu pokrywa się na długości 7 kilometrów z granicą ukraińską i stanowi swoistą „bramę na Wschód”. W skład gminy Laszki wchodzi 13 sołectw. Na obszarze o powierzchni 138 km2 zamieszkuje przeszło 7 tyś osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 50 osób na 1 km2. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Około 75% jej powierzchni to użytki rolne (10 358 ha). Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 5 ha. Wśród upraw przeważają zboża oraz rośliny okopowe. Produktem lokalnym Gminy Laszki jest fasola „piękny jaś”. Przynętą dla turystów są piękne lasy, które zajmują 18,4% powierzchni gminy. Przez teren Gminy przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 65 km oraz linia kolejowa Munina-Hrebenne. W pobliżu gminy Laszki planowana jest budowa autostrady A4.

Położenie - Lądowisko Laszki